logotype

Zubadan - vzduch/voda

zubadan Japonské tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric ZUBADAN, je v dnešní době tím nejlepším čerpadlem vzduch/voda s plynulým řízením, které můžete na trhu najít.

ZUBADAN se od všech ostatních konkurenčních tepelných čerpadel odlišuje mimořádně stabilním výkonem. Hlavním problémem vzduchových čerpadel je pokles jejich výkonu v zimním období. Při snížení venkovní teploty ze 7 ºC na -15 ºC, poklesne výkon drtivé většiny tepelných čerpadel o 40 % až 50 %. Pouze ZUBADAN si udrží stejný výkon při 7 ºC i -15 ºC (platí pro ZUBADAN 8) a pokud by udeřily extrémní mrazy, zachová si až 75 % svého výkonu i při -25 ºC.

V chladných dnech, kdy konkurenčním tepelným čerpadlům klesne výkon a musí se zapnout elektrokotel, si ZUBADAN udrží svůj nominální výkon, a vytápí tak mnohem levněji. Díky třífázovému SCROLL kompresoru, potřebuje ZUBADAN menší jistič, než konkurenční jednofázová tepelná čerpadla. Měsíční poplatky za jistič jsou tak o 20 % až 50 % nižší.

I když se může zdát, že cena ZUBADANU je stejná nebo vyšší, než u konkurenčních frekvenčně řízených čerpadel, opak je pravdou. Pokud potřebujeme výkon 8 kW při venkovní teplotě -15 ºC, stačí použít ZUBADAN s nominálním výkonem 8 kW. Konkurence pro dosažení stejného výkonu bude muset použít mnohem větší a dražší tepelné čerpadlo s nominálním výkonem okolo 14 kW.

Funkce tepelného čerpadla

  • Vytápění s plynule řiditelným výkonem až 23 kW
  • Klimatizace s výkonem až 20 kW
  • Ohřev teplé vody v externím zásobníku
  • Ohřev bazénové vody
Více o tepelných čerpadlech vzduch/voda

3 důvody pro volbu tepelného čerpadla ZUBADAN

Podrobné technické parametry ZUBADANU


Tepelné čerpadlo Výkon při
2°C / 35°C
Topný faktor při
2°C / 35°C
Výkon při
-15°C / 35°C
Chladící výkon při
35°C / 18°C
Max. výstupní teplota
ZUBADAN 11 11,2 kW 3,24 10 kW 10 kW 55 °C
ZUBADAN 14 14 kW 3,2 11 kW 12,5 kW 55 °C
ZUBADAN 23 23 kW 23 kW 20 kW 55 °C