logotype

Jak funguje IVT PremiumLine X

IVT PremiumLine X představuje zcela zásadní pokrok v technologii využívání tepelných čerpadel. Na rozdíl od standardních modelů, dokáže IVT PremiumLine X plynule měnit svůj výkon podle aktuální spotřeby tepla v domě. Tato zdánlivá samozřejmost má významný vliv na zásadní snížení provozních nákladů na vytápění až o 14 % oproti srovnatelným čerpadlům IVT bez řízení výkonu, zvýšení životnosti tepelného čerpadla a zjednodušení zapojení kotelny.

Toto tepelné čerpadlo lze s výhodou používat i v lokalitách s horší kvalitou elektrické sítě, protože má nižší příkon a zcela minimální startovací proudy.

Hlavní výhody:

Zásadní snížení provozních nákladů, na kterém se podílí:

  • vyšší roční topný faktor dosažení nižší teplotou vyráběné topné vody
  • zapojením tepelného čerpadla bez dotopového elektrokotle
  • výrazně sníženou spotřebou elektrické energie pro pohon oběhových čerpadel, která mají také automaticky měnitelný výkon
  • nižšímu jističi s nižší paušální platbou (v některých případech)

Delší životnost kompresoru díky zásadnímu omezení počtu jeho startů.

Zjednodušení instalace v kotelně, kde není potřebná akumulační nádrž ani oběhové čerpadlo systému a hydraulický zkrat.

Možnost využití tepelného čerpadla i v lokalitách s horší kvalitou elektrické sítě, díky jeho nižšímu příkonu a zcela minimálním startovacím proudům